Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

Trùng tu 22 công trình di tích tại cố đô Huế

Các di tích trùng tu gồm: Dự án tu bổ, phục hồi Phu Văn Lâu, Nhật Thành Lâu, lăng Tự Đức, các dự án tôn tạo hệ thống kinh thành Huế...

Trùng tu 22 công trình di tích tại cố đô Huế - 1

Di tích Phu Văn Lâu sẽ được trùng tu trong năm 2015

Bên cạnh đó, một số công trình đang phục hồi tu bổ trong năm 2014 sẽ trùng tu chuyển tiếp là Ngọ Môn; Tả - Hữu Tùng viện (lăng vua Thiệu Trị); lăng Tự Đức, Triệu Tổ miếu, lầu Tàng Thơ.

Năm 2015, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phấn đấu sẽ đón 3,1-3,3 triệu lượt khách.

Source : 24h[dot]com[dot]vn
post from sitemap

0 nhận xét:

Đăng nhận xét